U korak sa budućnošću

Naša vizija je da postanemo sinonim za kompaniju koja kontinuirano postavlja više standarde, kako u oblasti poslovanja, reciklaže i očuvanja životne sredine, tako i u oblasti življenja i koja ne samo da uvodi trendove i navike, nego ih predviđa i kreira u dosluhu sa budućnošću.

Nova budućnost za ljude, društvo i planetu

Naša misija je da kontinuiranim zadovoljenjem potreba za zdravom životnom sredinom naših poslovnih klijenata i građana poboljšamo kvalitet života i da radom za dobrobit društva u kojem živimo stvorimo okruženje u kome ćemo podjednako voditi računa o čovjekovim potrebama i o očuvanju životne sredine.